Wednesday, June 16, 2010

Tanjung Gahai Primary School English Camp.

Kelab Perkim UIA bukan hanya dikenali dengan mengadakan aktiviti dakwah dan menjagakan kebajikan umat islam sejagat sahaja, tetapi sangat menitik beratkan isu-isu pendidikan di kawasan luar bandar. Program yang diadakan di s.k tanjung gahai merupakan salah satu cara kesedaran Kelab Perkim UIA dalam memajukan umat islam dengan meningkatkan mutu pendidikan umat islam. Cadangan untuk mengadakan English Camp adalah bertitik tolak dari pemerhatian dan kajian yang dibuat oleh ahli kelab perkim yang diketuai oleh bro. Rafiqi semasa mengadakan lawatan ke sana. Dari kajian yang dibuat, rata-rata pelajar di sekolah tersebut mengalami masalah dalam menguasai matapelajaran bahasa inggeris. Program yang berlangsung selama 3 hari 2 malam itu melibatkan 43 peserta terdiri daripada pelajar tahun 5 dan 6 dan melibatkan 10 fasilitator daripada Kelab perkim UIA. Matlamat program ini adalah bagi membantu meningkat prestasi akedemi sekolah dan memberikan kefahaman kepentingan bahasa kedua itu. Di samping, memberi motivasi dan nasihat kepada pelajar di sekolah tersebut. Antara aktiviti yang diadakan adalah english workshop, treasure hunt, tayangan movie, kuliah agama, nursery rhymes, spelling bee, and sharing moment. Terdapat juga program sampingan bersama penduduk kg bagi mengeratkan silaturahim dan menberikan penerangan kepentingan pendidikan kepada ibubapa pelajar sekolah tersebut. Justeru itu, Kelab Perkim UIA berharap program sebegitu dapat sedikit sebanyak membantu meningkat mutu pendidikan di luar bandar terutama bagi umat islam.

No comments: