Monday, October 25, 2010

TAWADDHU' TERHADAP ALLAH

Tawaddhu' atau sikap merendahkan diri adalah merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan adanya sikap tawaddhu' maka akan menjadi indah budi pekerti, baik terhadap sesama manusia mahupun terhadap Allah.

Sikap tawadhu' itu tumbuh kerana adanya kesedaran akan hakikat kejadian diri. Sebab dari segi kejadiannya, manusia diciptakan dari tanah, maksudnya asal diciptakan manusia pertama sekali (Adam) adalah dari tanah. Kemudian anak keturunannya dari setitis air yang hina
(air mani). Dapat pula diertikan bahawa semua manusia hidup dari makanan dan tumbuh- tumbuhan dari tanah, kemudian makanan tersebut manjadi air mani.

Dengan menyedari asal kejadian manusia ini, maka tidak sepatutnya manusia itu menyombongkan diri. Rasulullah SAW bersabda :

    "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku: "Bertawadhuklah kamu, sehingga seseorang tidak bermegah-megah atas seseorang, dan seseorang tidak berlaku aniaya atas seseorang."   

No comments: